Boligorganisationen Lundebjerggård

Vi kan tilbyde i alt 544 boliger i to afdelinger, beliggende i skønne Skovlunde nær København.

Afdeling Lundebjerg har 486 lejligheder på 2-6 rum, fordelt på 14 boligblokke til 2. sal.

Etagehusene er opført i 1961-1965, men blev renoverede ved udgangen af 2003 med nye vinduer, glasinddækkede altaner, udestuer og ny facadebeklædning. Der er etableret haver til stuelejlighederne.

Herudover er der i 1989 opført 28 ældreegnede rækkehuse.

Ejendommen ligger tæt ved Skovlunde station.

De oprindelige køkkener er udskiftet/udskiftes i flyttelejligheder.

Der er installeret bolignet i boligerne med mulighed for valg mellem tre forskellige TV-pakker samt telefoni og internetadgang via bolignettet.


Der er store grønne arealer med legepladser mellem blokkene og en større dagligvarebutik i bebyggelsens sydligere del. Der er desuden beboerklubber, fællesvaskerier, selskabslokale og mulighed for leje af garage eller carport. Endvidere har beboerne mulighed for at leje tre gæsteværelser.

Beboerne har besluttet, at det ikke er tilladt at holde husdyr i afdelingen.

Afdeling Ravnsletlund er opført i 1993 og omfatter 20 ældreegnede boliger og 10 familieboliger og er beliggende tæt ved Skovlunde Station. 

Boligerne er indrettet dels i den gamle Skovlunde Skole (stue og 1. sal), dels som nybyggede rækkehuse med haver.

Der er fællesvaskeri, og ejendommen indgår i driftsfællesskab med afdeling Lundebjerg, hvor man kan leje selskabslokale.

Der er installeret fællesantenneanlæg i boligerne med kabel TV - fuldpakke og mulighed for internetadgang (webspeed). 

Beboerne i afdelingen har besluttet, at der ikke må holdes husdyr.

 

Bestyrelse og repræsentantskab

Organisationsbestyrelsen
Allan Bogholdt, formand
Ingelise Buczio 
Per Mortensen
Sven Levitin
Jette Bork

Frederik Gylstorff, suppleant 
  

Repræsentantskabet
Allan Bogholdt, formand, afdeling Lundebjerg
Per Mortensen, afdeling Lundebjerg
Sven Levitin, afdeling Lundebjerg
Thomas Larsen, afdeling Lundebjerg
Anne Grethe Guldfeldt, afdeling Lundebjerg
Frederik Gylstorff, afdeling Lundebjerg
Jette Bork, afdeling Lundebjerg
René Hansen, afdeling Lundebjerg

Ingelise Buczio, afdeling Ravnsletlund
Yvonne Ahlgren, afdeling Ravnsletlund

Per Mortensen, Ballerup Kommunalbestyrelse

Birte Rudloff, 1. suppleant afdeling Lundebjerg
Kirsten Christophersen, 2. suppleant afdeling Lundebjerg

Ingelise Garbers, suppleant afdeling Ravnsletlund

Økonomi

Budget
Budget 2017


Regnskab
Regnskab 2016

 

 

Møder

Dagsorden
Næste bestyrelses- og repræsentantskabsmøde afholdes den 17. april 2018. Dagsorden vil blive offentliggjort senest 4 uger før mødets afholdelse.

Referater

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 22. februar 2018

Bestyrelses- og repræsentantskabsmødet 2. oktober 2017

Bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 2. maj 2017

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde marts 2017

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde januar 2017

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde november 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vedtægter

Vedtægter